กุมภวาปีเมืองน้ำตาล  อุทธยานวานร  ดอนแก้วพุทธสถาน  หนองหานสายธารแห่งชีวิต  ธรรมชาติวิจิตรทะเลบัวแดง   
หน้าหลัก
ข้อมูลองค์กร


  ข้อมูลสถิติการเกษตรในพื้นที่
 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
   

 เกษตรจังหวัดอุดรธานี

นายสมบูรณ์   วุฒิพงศ์ประเสริฐ
เกษตรจังหวัดอุดรธานี

   เกษตรอำเภอกุมภวาปี
นายบัญชา   สุขาภิรมย์
 เกษตรอำเภอกุมภวาปี


 

 
 
    Link   หน่วยงานในสังกัด
      กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
      กรมส่งเสริมการเกษตร
     SSNET
     กองการเจ้าหน้าที่
     กองแผนงาน
     กลุ่มส่งเสริมการผลิตข้าว
     ศูนย์สารสนเทศ กรมฯ
     สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมฯ
     สำนักขยายเมล็ดพันธุ์พืช
    สำนักงานพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตร
  สำนักส่งเสริมการเกษตรเขต
   เขต 1 จ.ชัยนาท
   เขต 2 จ.ราชบุรี
   เขต 3 จ.ระยอง
   เขต 4 จ.ขอนแก่น
   เขต 5 จ.สงขลา
  เขต 6 จ.เชียงใหม่
  

      อำเภอเมือง 
      อำเภอหนองหาน 
      อำเภอบ้านผือ

      อำเภอเพ็ญ

      อำเภอบ้านดุง  
      อำเภอน้ำโสม
      อำเภอศรีธาตุ  
      อำเภอหนองวัวซอ
      อำเภอกุดจับ
      อำเภอวังสามหมอ 
      อำเภอทุ่งฝน
      อำเภอไชยวาน
      อำเภอพิบูลย์รักษ์
      อำเภอโนนสะอาด
      อำเภอหนองแสง
      อำเภอนายูง
      อำเภอกู่แก้ว
   
    อำเภอประจักษ์ศิลปาคม


Link ในจังหวัดอุดรธานี

   จังหวัดอุดรธานี 
  
 
สำนักงานคลังจังหวัดอุดรธานี
  
 
มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี
  
 โรงพยาบาลอุดรธานี
  
 สำนักงานเทศบาล
นครอุดรธาน
  
 
สำนักงานแรงงานจังหวัด
  
 
สำนักงานเกษตรและสหกรณ
  
 สำนักงานสรรพากรพื้น
ที่อุดรธานี
  
 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  
 สำนักงานประมงจังหวัด
  
 
สำนักงานสหกรณ์จังหวัด
  
 
สำนักงานโยธาธิการจังหวัด
  
 สำนักงานขนส่งจังหวัด
  
 สำนักงานประกันสังคมจังหวัด
  
 สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด
  
 สำนักงานพาณิชย์จังหวัด
  
 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด
  
 ตำรวจภูธร จังห
วัดอุดรธานี
  
 อ
งค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี 
 
     ข่าวย้อนหลัง  ข่าวย้อนหลัง         


     


        
 ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี


นายเสนีย์  กิตตเกษม
ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีนายอำเภอกุมภวาปี
นายสิทธิชัย   ทัศนานุกุลกิจ
นายอำเภอกุมภวาปี

แผนพัฒนาการเกษตร ๓ ปี
 


แผนพัฒนาการเกษตรอำเภอกุมภวาปี
(ปี ๒๕๕๖-๒๕๕๘)
ตำบลกุมภวาปี
ตำบลเชียงแหว
ตำบลพันดอน
ตำบลเสอเพลอ
ตำบลผาสุก
ตำบลปะโค
ตำบลแชแล
ตำบลตูมใต้
ตำบลหนองหว้า
ตำบลเวียงคำ
ตำบลท่าลี่
ตำบลสีออ
ตำบลห้วยเกิ้ง

 KM  การจัดการองค์ความรู้ 
ประะจำเดือน  ตุลาคม   ๒๕๕๕
- การแช่เท้าด้วยสมุนไพร
- การใช้น้ำหมักชีวภาพแช่ท่อนมันสำปะหลัง

ประะจำเดือน  กันยายน  ๒๕๕๕
-การไล่หอยเชอรี่ในนาข้าว
- ระบบน้ำหยดในพืชไร่

ประะจำเดือน  สิงหาคม  ๒๕๕๕
-ปาล์มน้ำมันพืชอนาคตไกล
- วิธีการจักตอกไม้ไผ่ให้รวดเร็ว

ประะจำเดือน  กรกฎาคม  ๒๕๕๕
-การปลูกผักหวานป่าแซมพืชพี่เลี้ยง

- การใช้นมสดเพิ่มคุณภาพพืชผัก
ระจำเดือน  มิถุนายน  ๒๕๕๕
- เครื่องมือจับเขียดจากขวดน้ำ
-การทำผ้าย้อมสีธรรมชาติ (มูลควาย)
ประจำเดือน  พฤษภาคม  ๒๕๕
- กับดักแมลงวันทอง
-การเพาะเมล็ดผักหวานป่า
 ประจำเดือน  เมษายน  ๒๕๕๕
- ตะเกียงไล่นกเป็ดน้ำ
- เทคนิคการนึ่งข้าวเหนียวให้สุกเร็ว
ประจำเดือน   มีนาคม   ๒๕๕๕
- เทคนิคการต้มข้าวต้มมัดให้สุกทุกมัด
- การทอดขนมไข่หงส์ไม่ให้แตกใส่หน้า
ประจำเดือน  กุมภาพันธ์   ๒๕๕๕

- การหมักเนื้อเพื่อสุขภาพ
- การป้องกันหนอนกอข้าวและหนอนกระทู้
คอรวงด้วยลูกเหม็น

ประจำเดือน  มกราคม  ๒๕๕๕
- การใช้น้ำหมักชีวภาพแช่พันธุ์ข้าวก่อนตกกล้า
- การต่อเชื้อ  เชื้อราบิวเวอร์เรีย
ประจำเดือน  ธันวาคม  ๒๕๕๔
- การเผาถ่านให้ได้ถ่านคุณภาพดี
- การปลูกมะนาวในกระถางนอกฤดู
ประจำเดือน  พฤศจิกายน  ๒๕๕๔
- ฮอร์โมนขี้หมูเพิ่มผลผลิตมันสำปะหลัง
- การเตรียมดินผลผลิตอ้อย ๗ ขั้น
ประจำเดือน  ตุลาคม  ๒๕๕๔
- การทำไข่เค็มใบเตย
- การทำน้ำยาล้างจานโดยใช้น้ำด่าง
ประจำเดือน   กันยายน   ๒๕๕๔
- เทคนิคการต้มข้าวโพดให้อร่อย
- เทคนิคการทำข้าวแกงทอด (สูตรข้าวหมก)
ประจำเดือน  สิงหาคม  ๒๕๕๔
- หน้ากากกันสารพิษรีไซเคิล

- ท่อน้ำเพิ่มแรงดัน
ประจำเดือน   กรกฎาคม   ๒๕๕๔
- การเสริมรากมะขามหวาน
- การเลี้ยงกบ
ประจำเดือน  มิถุนายน   ๒๕๕๔
- การเลี้ยงปลาดุกชีวภาพ
- การเลี้ยงหมูชีวภาพ 
  ข่าว เกษตรทั่วไป


 
ข่าวสารผลไม้ไทย บทความการเกษตร     
    ไม้ประดับ สมุนไพรหายาก


  เกษตรออนไลน์ เพื่อการเกษตร

  สมาคมยางพาราไทย

  ไม้ประดับ ศูนย์รวมความรู้การปลูก

  วิทยาการเกี่ยวกับการเกษตร

  ชมรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

  เกษตรซิตี้ดอทคอม


  ๑๐๘ พรรณไม้ไทย

  สารสนเทศเกษตร

  
สารพันความรู้สู้วิกฤตเศรษฐกิจไทย

  ครบเครื่องเรื่องเกษตร

  กระบองเพชรบ้านเรา


  
ก้าวทันโลกเกษตร

  
บอนไซไทย

  
พฤกษศาสตร์น่ารู้

 


??????????????????????????????????????????????
?????????????????????????
??????????? ?????????????? ?????????? ??????????? ?????????????????????

                      ?????????????
???????????????

???????????

... เว็บน่าสนใจ ...
  หนังสือพิมพ์
•  •  • • •  • สยามกีฬา
  โทรทัศน์
•                
  เว็บดีๆ
ระบบค้นหาที่อยู่เพื่อส่งจดหมาย  
  ฟรีอีเมล์
  Search Engine
  For Webmaster


        จัดทำโดย...  
นางสาวสีดา   มูลทิพย์     เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน      นายพัฒนพงษ์     ว่องเพ็ชชัย   นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ     
นางสาวสุพรรษา  ถ่องตะคุ     เจ้าพนักงานธุรการ     
สำนักงานเกษตรอำเภอกุมภวาปี   ถนนอุ่มจาน   อำเภอกุมภวาปี    จังหวัดอุดรธานี   ๔๑๑๑๐

โทรศัพท์/โทรสาร ๐ - ๔๒๓๓-๔๒๗๖
    : kumphawapi@doae.go.th